| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Gminy Włocławek

z dnia 28 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r., Nr 56, poz. 458; z 2010 r., Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r., Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, Nr 143, poz. 1199; z 2006r., Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008r., Nr 116, poz. 730; z 2009r., Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/180/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 125, poz. 2175 z dnia 15 grudnia 2004 r.) zmienia się w § 1: pkt 1 stanowiący załącznik Nr 1 i pkt 4 stanowiący załącznik Nr 4, który otrzymują brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

W związku z ujednoliceniem stawek w podatku od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej na 2011 rok zmienia się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Włocławek


Elżbieta Sadowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/313/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »