| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Włocławek

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 / w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 96, poz.620. / w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755) i z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75, poz. 950)

Rada Gminy Włocławek uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (wyprodukowanych po roku 1990 bez katalizatora)

a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 496,00

b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800,00

c) Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 222,00

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi - dwie 654,00

b) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi - trzy 1 194,00

c) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi - cztery i więcej 2 602,00

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi - dwie 1 482,00

b) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi - trzy 1 858,00

c) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi - cztery i więcej 2 480,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 976,00

b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 222,00

c) Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 588,00

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) Równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi - dwie 1 058,00

b) Równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 31 ton o liczbie osi - dwie 1 294,00

c) Równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi - dwie 1 662,00

d) Równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton o liczbie osi - trzy 1 470,00

e) Równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi - trzy 1 920,00

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) Równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton o liczbie osi - dwie 940,00

b) Równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi - dwie 1 058,00

c) Równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 31 ton o liczbie osi - dwie 1 294,00

d) Równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi - dwie 2 080,00

e) Równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton o liczbie osi - trzy 2 032,00

f) Równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi - trzy 2 578,00

7. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Od 7 ton i poniżej 12 ton 1 222,00

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) Równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton o liczbie osi - jedna 352,00

b) Równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi - jedna 376,00

c) Równej lub wyższej niż 25 ton o licznie osi - jedna 414,00

d) Równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 28 ton o liczbie osi - dwie 892,00

e) Równej lub wyższej niż 28 ton i mniej niż 33 tony o liczbie osi - dwie 892,00

f) Równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton o liczbie osi - dwie 1 212,00

g) Równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi - dwie 1 242,00

h) Równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton o liczbie osi - trzy 998,00

i) Równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi - trzy 1 116,00

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) Równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton o liczbie osi - jedna 236,00

b) Równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi- jedna 470,00

c) Równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi - jedna 664,00

d) Równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton o liczbie osi - dwie 1 176,00

e) Równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony o liczbie osi- dwie 1 362,00

f) Równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton o liczbie osi - dwie 1 528,00

g) Równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi - dwie 2 000,00

h) Równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton o liczbie osi - trzy 1 352,00

i) Równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi - trzy 1 516,00

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) Mniej niż 30 miejsc 1 586,00

b) Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 950,00

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w §1 pkt. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

- Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 542,00

- Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 872,00

- Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 342,00

b) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 068,00

- Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 342,00

- Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 610,00

c) Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- Od 7 ton poniżej 12 ton 1 342,00

d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- Mniej niż 30 miejsc 1 610,00

- Równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 012,00

2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt. 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

- Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 434,00

- Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 718,00

- Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 094,00

b) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 882,00

- Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 104,00

- Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 316,00

c) od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- Od 7 ton poniżej 12 ton 1 104,00

d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- Mniej niż 30 miejsc 1 316,00

- Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 646,00

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy, służące tylko i wyłącznie dowożeniu :

- dzieci do szkół

- dzieci , młodzieży , zawodników na zawody , mecze sportowe

- dzieci , młodzieży i uczestników na imprezy kulturalne , turystyczne.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

W myśl art. 12 b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami / Minister Finansów przelicza i określa stawki minimalne podatku od środków transportowych przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-4 ustawy . Obok stawek minimalnych w ustawie określono również wysokość górnych granic stawek kwotowych podatku od środków transportowych . Stawki maksymalne również są waloryzowane corocznie w stopniu odpowiadającym ogłaszanemu przez Prezesa GUS wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku , w którym stawki ulegają przeliczeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rada Gminy w związku z powyższym winna ustalić stawki podatku od środków transportowych na 2011 r. zgodnie ze wskazanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy Włocławek


Elżbieta Sadowska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »