| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 27 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/184/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 57, poz. 1175 z dnia 1.06.2009 roku) zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009r. ( Dz.Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 118, poz. 1976 z dnia 27.11.2009r.) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej poniżej:

1) dyrektor zespołu szkół - 1.200,00 zł;

2) dyrektor szkoły podstawowej:

a) liczącej powyżej 100 uczniów (z oddziałami przedszkolnymi) - 1.000,00 zł;

b) liczącej poniżej 100 uczniów (z oddziałami przedszkolnymi) - 800,00 zł;

3) wicedyrektor - 400,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Uzasadnienie

W związku ze zwiększeniem ilości zadań realizowanych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, związanych przede wszystkim ze zmieniającym się dynamicznie prawem oświatowym oraz realizacją wielu projektów, w tym ze środków unijnych zaistniała konieczność urealnienia wysokości dodatków funkcyjnych. Ponadto ww. dodatki zostały zróżnicowane ze względu na typ oraz liczebność szkoły. Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela powyższe zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »