| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 354/10 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami[1]) ) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami[2]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1q żyta, do kwoty 34,00 zł za 1 q żyta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik


Uzasadnienie

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego - od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ustalona została w kwocie 37,64 zł za 1q na podstawie komunikatu Prezesa GUS- u i opublikowana w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960, którą obniża się do kwoty 34,00 zł za 1q.

W wyniku tej uchwały podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy obniża się z kwoty 94,10 zł do kwoty 85,00 zł, a dla pozostałych gruntów za 1 ha fizyczny z kwoty 188,20 zł do kwoty 170,00 zł.

Proponowana cena skupu żyta za 1q przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2011 wzrośnie o około 3 % w stosunku do ceny obowiązującej w roku 2008, 2009 i 2010.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 i Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675.

[2]) Zmiany tesktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »