reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/217/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm. 2) ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku (M. P. Nr 75, poz. 950 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 482,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 728,00 zł,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.077,00 zł.
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym:
1) o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton 1.139,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton 1.139,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton 1.467,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1.580,00 zł,
2) o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton 1.088,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton 1.108,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton 1.139,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton 1.252,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.354,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton 1.467,00 zł,
3) o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.252,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton 1.354,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 1.467,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton 1.919,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton 1.919,00 zł.
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne:
1) o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton 1.467,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton 1.529,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton 1.631,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1.703,00 zł,
2) o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton 1.098,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton 1.139,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton 1.252,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton 1.252,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.816,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton 1.816,00 zł,
3) o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.303,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton 1.416,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 1.919,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton 2.760,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton 2.760,00 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.138,00 zł,
2) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.252,00 zł,
3) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.354,00 zł.
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym:
1) o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 1.416,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton 1.467,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton 1.580,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton 1.816,00 zł,
2) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton 1.919,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.031,00 zł.
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne:
1) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 1.467,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton 1.529,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton 1.631,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.144,00 zł,
2) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton 2.052,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.822,00 zł.
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 318,00 zł.
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 339,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton 359,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton 380,00 zł,
2) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton 308,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton 708,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż 38 ton 954,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1.303,00 zł,
3) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton 800,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.098,00 zł.
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 339,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton 369,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton 667,00 zł,
2) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton 359,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton 954,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż 38 ton 1.467,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1.919,00 zł,
3) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton 1.077,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.467,00 zł.
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc 852,00 zł,
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.816,00 zł.
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 11 grudnia 2009 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
U Z A S A D N I E N I E do UCHWAŁY Nr XXXII/217/10 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Minister Finansów opublikował obwieszczenie (MP Nr 55, poz. 755 z 6 sierpnia 2010 r) dotyczące górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 r. Wydane zostało na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.). Maksymalne stawki w roku 2011 w podatku od środków transportowych wynoszą: a) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: - powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 748,25 zł, - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 248,28zł, - powyżej 9 ton - 1 497,92zł, b) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ww. Ustawy - 2 858,47zł, c) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ww. Ustawy - 1 747,56 zł, d) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: - do 36 ton włącznie - 2 209,4 zł, - powyżej 36 ton - 2 858,47 zł, e) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy - 1 497,92 zł, f) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: - do 36 ton włącznie - 1 747,56 zł, - powyżej 36 ton - 2 209,4 zł, g) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - mniejszej niż 30 miejsc - 1 747,56 zł, - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 209,4,41 zł. Wysokość stawek minimalnych w podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2011 r. została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. (M.P. Nr 75, poz. 950) w załącznikach nr 1-3. Wszystkie stawki podatku od środków transportowych podwyższono o wskaźnik cen towarów detalicznych i konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. tj.o 2,6 % (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. Monitor Polski Nr 51, poz. 688). Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek kwotowych ogłoszonych na każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r.Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr106, poz.675.
2) zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775 , Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, poz. 458, oraz 2010 Nr 95, poz. 613.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama