reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/218/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 1) ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm. 2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( Monitor Polski Nr 76 , poz. 960 ) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/108/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 166 poz. 2702 z dnia 17 grudnia 2008 roku ).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXII/218//10 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 1) od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone wg. średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku określa, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wynosi: 37,64 zł za 1 dt, co stanowi 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy i 188,20 zł za 1ha gruntów. Rada Gminy na mocy art. 6 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy uprawniona jest do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Rada Gminy obniża średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w naliczeniu podatku rolnego na 2011 rok w kwocie: 34,10 zł za 1 dt ( 1 ha przeliczeniowy - 85,25 zł i 1 ha gruntów - 170,50 zł ). Proponowana stawka stanowi 90,59 % średniej ceny żyta ogłoszonej przez GUS.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191. poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 , z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama