| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) u c h w a l a s i ę , co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/40/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 24, poz. 1187) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczących komisji stałych i doraźnych wybiera Rada.";

2) w § 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »