| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska w Skrwilnie

Na postawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 18 ust.1 , art.40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.15911) ) uchwala się, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIV/181/10 z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska w Skrwilnie zmienia się §1 nadając mu brzmienie: "Gminne Targowisko zwane dalej ,,TARGOWISKIEM,, zlokalizowane jest w Skrwilnie przy ul. Targowej, czynne jest raz w tygodniu, w czwartek w godzinach od 5 oo do 12 oo."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzec Małgorzata

Specjalista ds. HR i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »