| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5/2010 Powiatu Bydgoskiego

z dnia 8 listopada 2010r.

do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego

W dniu 8 listopada 2010r. strony porozumienia:
Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu rezprezentowane przez:
Pana Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy
i
Powiat Bydgoski - ziemski reprezentowany przez:
Pana Kazimierza Krasowskiego - Starostę Bydgoskiego
Pana Wojciecha Porzycha - Wicestarostę Bydgoskiego
postanowiły, co następuje:

§ 1. § 5 ust. 4 porozumienia otrzymuje brzmienie: "Środki finansowe na realizację powierzonych zadań zagwarantowane w budżecie Powiatu Bydgoskiego w wysokości 228 450 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100), w tym dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 147 350 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 0/100)".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Aneks podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 5. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia podpisania.

Starosta Bydgoski


Kazimierz Krasowski


Wicestarosta Bydgoski


Wojciech Porzych


Prezydent Miasta Bydgoszczy


Konstanty Dombrowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »