| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń

z dnia 16 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1805, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 40, poz. 230, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 1 pkt1, art.13b ust.1-5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675 i Nr 152, poz. 1018 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/104/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 60, poz. 970) w § 3:

1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wprowadza się abonament w wysokości 20 zł dla posiadaczy pojazdów samochodowych upoważniający do parkowania w całej strefie płatnego parkowania w ciągu 30 dni."

2. dodaje się ust. 4 - 6 w brzmieniu: "4. Za parkowanie pojazdów samochodowych przez mieszkańców zameldowanych w lokalach mieszkalnych usytuowanych w strefie płatnego parkowania uiszcza się opłatę poprzez wykupienie "Karty mieszkańca" z zastrzeżeniem ust. 6" 5. Opłata za wykupienie "Karty mieszkańca" wynosi 10 zł. 6. Kartę mieszkańca wydaje się na jeden pojazd samochodowy, w jednym lokalu mieszkalnym, bez względu na ilość osób zameldowanych w lokalu, o którym mowa w ust. 4, na wniosek właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego. "Karta mieszkańca" upoważnia do parkowania pojazdów samochodowych tylko na ulicy zamieszkiwania."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »