| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Dobre

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) oraz art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733 i Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, poz. 1318 i poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Dobrem:

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie gminy Dobre pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się:

1) w sołectwie Bodzanowo - Pani Grażynie Rolewskiej,

2) w sołectwie Bodzanowo Drugie - Pani Renacie Malinowskiej,

3) w sołectwie Borowo - Panu Marianowi Kuźbie,

4) w sołectwie Bronisław - Pani Urszuli Waszak,

5) w sołectwie Byczyna - Pani Elżbiecie Malczewskiej,

6) w sołectwie Byczyna Kolonia - Pani Annie Kapuścińskiej,

7) w sołectwie Czołpin - Panu Wiesławowi Kacprzakowi,

8) w sołectwie Dęby - Pani Annie Szatkowskiej,

9) w sołectwie Dobre Kolonia - Pani Krystynie Bartczak,

10) w sołectwie Dobre Wieś - Pani Annie Bilak,

11) w sołectwie Kłonowo - Panu Markowi Walasińskiemu,

12) w sołectwie Koszczały - Pani Wacławie Makuch,

13) w sołectwie Krzywosądz - Pani Genowefie Drążek,

14) w sołectwie Narkowo - Panu Janowi Kaniewskiemu,

15) w sołectwie Przysiek - Pani Dorocie Balcerak,

16) w sołectwie Smarglin - Panu Mirosławowi Waszakowi,

17) w sołectwie Szczeblotowo - Panu Zenonowi Pender,

18) w sołectwie Ułomie - Panu Jerzemu Raszka.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:

1) sołectwo Bodzanowo - 5,30 %,

2) sołectwo Bodzanowo Drugie - 5,50 %,

3) sołectwo Borowo - 7,50 %,

4) sołectwo Bronisław - 3,79 %,

5) sołectwo Byczyna - 5,27 %,

6) sołectwo Byczyna Kolonia - 3,11 %,

7) sołectwo Czołpin - 3,89 %,

8) sołectwo Dęby - 8,75 %,

9) sołectwo Dobre Kolonia - 4,32 %,

10) sołectwo Dobre Wieś - 3,67%,

11) sołectwo Kłonowo - 3,79%,

12) sołectwo Koszczały - 4,42 %,

13) sołectwo Krzywosądz - 6,10 %,

14) sołectwo Narkowo - 4,63 %,

15) sołectwo Przysiek - 8,33%,

16) sołectwo Smarglin - 4,00%,

17) sołectwo Szczeblotowo - 3,96 %,

18) sołectwo Ułomie - 3,57 %.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/124/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »