| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.[1]) ), uchwala, co następuje:

§ 1. Rozszerza się działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych:

1) Pogotowie Stomatologiczne,

2) Poradnia Endodontyczna,

3) Pracownia Radiologii Zabiegowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) tworzenie, przekształcanie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Powyższy przepis ma także zastosowanie w przypadku utworzenia lub zniesienia jednostek organizacyjnych zakładu, rzutujących na zakres działalności i wymagających zmiany statutu oraz wpisu do rejestru. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie działalności statutowej Szpitala przez utworzenie następujących komórek organizacyjnych : 1) Pogotowie Stomatologiczne, 2) Poradnia Endodontyczna, 3) Pracownia Radiologii Zabiegowej. Pogotowie Stomatologiczne i Pracownia Endodontyczna będą komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.L. Rydygiera pod nazwą Centrum Stomatologii. W.wym. komórki organizacyjne zostaną zlokalizowane w budynku nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w którym Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z o.o. w Toruniu realizuje inwestycję pod nazwą "Modernizacja obiektów szpitalnych na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu". Utworzenie Pogotowia Stomatologicznego i Pracowni Endodontycznej pozwoli na zapewnienie pełnego zakresu świadczeń stomatologicznych udzielanych na rzecz mieszkańców Torunia i okolic. Pracownia Radiologii Zabiegowej będzie komórką organizacyjną jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera pod nazwą Zakład Diagnostyki Obrazowej. Utworzenie Pracowni Radiologii Zabiegowej jest związane z koniecznością posiadania przez Szpital wyodrębnionej w Statucie i potwierdzonej wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej komórki organizacyjnej o w.wym. nazwie. Z uzasadnienia do wniosku o utworzenie pracowni wynika, że posiadanie tej komórki jest w 2011r. warunkiem niezbędnym do dalszego zapewnienia kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyń. Wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zaopiniowała Rada Społeczna tej jednostki uchwałą Nr I/12/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz.1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz.1507

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »