| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do ustalenia wysokości opłat tytułem zwrotu kosztów eksploatacji za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »