| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie plaż i kąpielisk miasta i gminy Koronowo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 ) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529) uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Wprowadza się całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na obszarze strzeżonych plaż oraz innych zorganizowanych kąpielisk w granicach administracyjnych gminy Koronowo, stanowiących strefę wolną od dymu tytoniowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy posadowionych na plażach i kąpieliskach obiektów gastronomicznych, posiadających wyznaczone pomieszczenia, w których palenie tytoniu jest dozwolone.

§ 2. Wprowadza się obowiązek oznakowania miejsc objętych zakazem oraz umieszczenia informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w tych miejscach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych organy samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu.
Dym tytoniowy zawiera szereg substancji toksycznych, w tym uznane za kancerogeny. Ekspozycja na dym tytoniowy środowiskowy (bierne palenie), powoduje takie same problemy zdrowotne jak palenie bezpośrednie.
Włączając w ten obszar nasze gminne plaże, ochraniamy osoby, które tam przybywają po wypoczynek i mają prawo do czystego powietrza.
Wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w w/w miejscach przyczyni się także do ograniczenia zaśmiecania gminy.
W związku z powyższym, zasadne jest wprowadzenie na terenie miasta i gminy Koronowo zakazu palenia tytoniu w miejscach wymienionych w projekcie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »