reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Osięciny

z dnia 13 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie gminy Osięciny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 , poz.1591 )1) i art.17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 Nr 256 poz. 2572 )2)

§ 1. Uchwala się plan sieci szkół podstawowych oraz granice ich obwodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/36 /99 z dnia 10 marca 1999r w sprawie ustalania sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, i 146, Dz.U Nr 40 poz. 230, Dz.U Nr.106,poz.675

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991


Załącznik do Uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy Osięciny
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Plan sieci szkół podstawowych oraz granice ich obwodów na terenie gminy Osięciny

L.p

Nazwa szkoły

Stopień
Organ.
(klasy )

Nazwa miejscowości wchodzącej w skład obwodu

1

Szkoła Podstawowa
Im. Marii Konopnickiej
W Kościelnej Wsi

I-VI

- Włodzimierka
- Kościelna Wieś
- Sęczkowo
- Zielińsk
- Pułkownikowo
- Bodzanówek
- Wilodowo
- Pilichowo
- Szalonki
- Leonowo
- Pocierzyn
- Ruszki
- Bilno
- Nagórki
- Ujma Mała
- Krotoszyn
- Pieńki Kościelskie
- Bełszewo Kol.

2.

Szkoła Podstawowa
im.mjr.Henryka Sucharskiego
w Osięcinach

I-VI

- Osięciny
- Bartłomiejowice
- Bełszewo Wieś
- Borucinek
- Jarantowice
- Karolin
- Latkowo
- Latkowo kol
- Samszyce
- Zagaj
- Żakowice
- Borucin,
- Borucin Kol
- Powałkowice
- Wola Skarbkowa
- Zagajewice
- Lekarzewice
- Konary
- Osłonki
- Zblęg


Uzasadnienie

Zgodnie z art.17.ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U z 2004 r Nr 256 poz.2574 z póżn. zm. Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę , a także określa granice ich obwodów w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. Z dniem 31 sierpnia 2011r zostają zlikwidowane dwie szkoły podstawowe tj Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pocierzynie i Szkoła Podstawowa im Hr Józefa Skarbka w Woli Skarbkowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w planie sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów dla których organem prowadzącym jest gmina Osięciny. Zmiana polega na włączeniu miejscowości należących do zlikwidowanych szkół do istniejących szkół na terenie gminy Osięciny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama