reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 25 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póxn. zm.: z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 - z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 - z 2004r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 - z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 - z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 - z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz. U. z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833 - Dz. U. z 2007r.Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 218 - Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13 ),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/20/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2009-2013 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 17 grudnia 2008r. Nr 172, poz. 2945) wprowadza się następujące zmiany:

1. w Rozdziale IV - Zasady polityki czynszowej w § 11 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawkę czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zwaną stawką bazową, dla lokalu którego najem nastąpił po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ustala Burmistrz Tucholi, przy czym nie może być ona niższa niż określona w ust. 1 i nie wyższa niż 1% wartości odtworzeniowej lokalu z wyłączeniem:

1) zamiany lokalu zaproponowanej przez wynajmującego,

2) najmu lokalu wynikającego z obowiązku dostarczenia przez Gminę lokalu zamiennego,

3) najmu lokalu wynikającego z wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych przez najemców dokonanej za zgodą wynajmującego,

4) najmu lokalu następującego na podstawie art. 691 k.c.,

5) najmu lokalu zawartego zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama