reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 5 ust. 1, art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.2) ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów § 1 ust. 2 pkt d, otrzymuje nowe brzmienie: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak
UZASADNIENIE
Z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych zachodzi konieczność zmiany § 1 ust. 2 pkt d Uchwały Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama