reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/34/11 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz.371, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112, Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz.1452 i Nr 211, poz.2049, Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz.962, Nr 160, poz.1678 i Nr 281, poz.2780, Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz.935, Dz.U. z 2008 r. Nr 219, poz.1408, Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz.753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:

1)jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza - za przejazd bez ważnego biletu;

2)jako 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza - za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;

3)jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza - za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu albo naruszenia przepisów o ich przewozie;

4)jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza - za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu;

5)jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;

6)jako 25-krotność ceny, o której mowa w pkt 1, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie do 7 dni;

7)jako 20-krotność ceny, o której mowa w pkt 2, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie do 7 dni;

8)jako 10-krotność ceny, o której mowa w pkt 3, jeżeli opłata zostanie uiszczona w terminie do 7 dni.

§ 2. Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2 w razie:

1)udokumentowania przez pasażera uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu;

2)przedstawienia przez pasażera biletu okresowego zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/154/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej (Dz.Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 4, poz. 34).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. wsprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą

do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Nr 14, poz.117) określa wysokość opłaty dodatkowej, którą ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:

1)jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

2)jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3)jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a)rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b)rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

4)jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

Tabela przedstawia obowiązującą wysokość opłaty dodatkowej jak i wysokość opłaty dodatkowej w projekcie uchwały.

lp

opłata dodatkowa z tytułu

opłata do 7 dni

opłata po 7 dniach.

projekt
opłata do 7 dni

projekt opłata po 7 dniach

1

za przejazd bez odpowiedniego dokumentu
przewozu

70,00

100,00

60,00

120,00

2

za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

50,00

80,00

48,00

96,00

3

rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu

20,00

40,00

24,00

48,00

4

rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

-

-

24,00

48,00

5

zatrzymanie lub zmiana trasy środka
transportu bez uzasadnionej przyczyny.

300,00

360,00

Natomiast opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez organizatora koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10 % tej opłaty, ustalonej jak w § 1 pkt 2tj. 9,60 zł. (obowiązująca opłata manipulacyjna 10,00 zł. ).

Dla przykładu wysokość opłaty dodatkowej w niżej wymienionych miastach wynosi:

1)Bydgoszcz-130,00 zł. i 91,00 zł.

2)Toruń-160,00 zł. i 80,00 zł.

3)Włocławek-107,50 zł. i 75,25 zł.

4)Słupsk-130,00 zł. i 80,00 zł.

5)Poznań- 200,00 zł. i 140,00 zł.

6)Zielona Góra-150,00 zł. i 80,00 zł.

7)Elbląg-110,00 zł. i 77,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama