reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina - miasto Grudziądz

Na podstawie art.15 ust.2 i art.16 ust.4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz.13) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne w mieście Grudziądzu, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków na terenie miasta Grudziądza, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina - miasto Grudziądz w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/117/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 września 2004r w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2004 r. Nr 108, poz. 1829).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/11
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz

L.p.

Nazwa przystanku

ilość słupków

1.

18 Pułku Ułanów Pomorskich (pętla)

1

2.

Al. 23 Stycznia

10

3.

Bora Komorowskiego

1

4.

Bydgoska

2

5.

Bydgoska/Przedmieście

1

6.

Chełmińska/Brzeźna

1

7.

Chełmińska/Bydgoska

4

8.

Chełmińska/Jackowskiego

2

9.

Chełmińska/Kraszewskiego

4

10.

Chełmińska/Piaskowa

3

11.

Chełmińska/Południowa

3

12.

Chełmińska/Wiejska

4

13.

Chełmińska/Włodka

2

14.

Chełmińska/Zachodnia

2

15.

Chopina

1

16.

Dębowa/Bukowa

2

17.

Dębowa/Cisowa

1

18.

Dębowa/Jarzębinowa

1

19.

Dębowa/Magnoliowa

1

20.

Dębowa/Orzechowa

1

21.

Droga Bociania

2

22.

Droga Graniczna

2

23.

Droga Kujawska

2

24.

Droga Kurpiowska/Lipowa

2

25.

Droga Kurpiowska/Żonkilowa

2

26.

Dworcowa/Hallera

1

27.

Dworzec Kolejowy (w tym międzynarodowy)

5

28.

Focha

1

29.

Forteczna/Legionów

2

30.

Forteczna/Szkoła

2

31.

Gdyńska

2

32.

Hallera/Bora Komorowskiego

1

33.

Hallera/Cmentarna

1

34.

Hallera/Dworcowa

1

35.

Hallera/Nauczycielska

1

36.

Hallera/Park

2

37.

Ikara/Kościół

2

38.

Ikara/Skarżyńskiego

2

39.

Jagiełły/Czwartaków

2

40.

Jagiełły/Garnizonowa

2

41.

Jaskółcza/Cmentarz

2

42.

Jaskółcza/Kobylanka

1

43.

Kalinkowa

2

44.

Kalinkowa/Bydgoska

1

45.

Karabinierów

2

46.

Konarskiego - Szkoła

2

47.

Konstytucji 3 Maja/Kraszewskiego

2

48.

Konstytucji 3 Maja/Łęgi

3

49.

Konstytucji 3 Maja/Strażacka

1

50.

Korczaka/Jackowskiego

2

51.

Korczaka/Wyspiańskiego

2

52.

Kwidzyńska

2

53.

Legionów/Armii Krajowej

2

54.

Legionów/Poliklinika

2

55.

Legionów/Poniatowskiego

2

56.

Legionów/Sklep meblowy

2

57.

Legionów/Szkoła

3

58.

Lipowa/Szkoła

1

59.

Lotnicza

1

60.

Lotnicza/Parkowa

2

61.

Łęgi - Pętla autobusowa

1

62.

Łyskowskiego/Kunickiego

2

63.

Łyskowskiego/Łukasiewicza

2

64.

Łyskowskiego/Mierosławskiego

2

65.

Łyskowskiego/Waryńskiego

2

66.

Mikołaja z Ryńska

2

67.

Miłoleśna/Działki I

1

68.

Miłoleśna/Działki II

1

69.

Miłoleśna/Działki III

1

70.

Miłoleśna/Leśniczówka

1

71.

Mniszek (pętla)

1

72.

Mniszek/Dworzec

2

73.

Mniszek/Przejazd kolejowy

2

74.

Nauczycielska

2

75.

Nauczycielska/Szkoła

2

76.

Paderewskiego/Akacjowa

2

77.

Paderewskiego/Goździkowa

2

78.

Paderewskiego/Jaśminowa

2

79.

Paderewskiego/Jesionowa

2

80.

Paderewskiego/Krzyżowa

2

81.

Paderewskiego/Lipowa

2

82.

Paderewskiego/Przejazd

2

83.

Paderewskiego/Szkoła

2

84.

Paderewskiego/Trynkowa

2

85.

Parkowa/Cegielniana

2

86.

Parkowa/Szkoła

2

87.

Parkowa/Urząd Pracy

2

88.

Parkowa/WZU

2

89.

Piłsudskiego/Armii Krajowej

2

90.

Piłsudskiego/Basen

2

91.

Piłsudskiego/Sikorskiego

2

92.

Polskich Skrzydeł

2

93.

Południowa/Real

4

94.

Poniatowskiego (pętla)

1

95.

Poniatowskiego/Bloki

2

96.

Rapackiego

2

97.

Rondo Maczka

2

98.

Rydygiera/Bloki

2

99.

Rydygiera-Przychodnia

2

100.

Rydygiera-Szpital

1

101.

Rynek Główny

2

102.

Rządz

2

103.

Sienkiewicza

2

104.

Sikorskiego

1

105.

Skarżyńskiego

1

106.

Składowa

1

107.

Skowronkowa

1

108.

Sobieskiego/Garaże

2

109.

Sobieskiego/Gąsiorowskiego

1

110.

Sobieskiego/Szkoła

1

111.

Solanki

1

112.

Strzemięcin

2

113.

Szosa Toruńska/Droga Jeziorna

2

114.

Szosa Toruńska/Magazynowa

4

115.

Szosa Toruńska/Ogrody Działkowe

2

116.

Szosa Toruńska/Południowa

2

117.

Śniadeckich

2

118.

Śniadeckich/Jackowskiego

2

119.

Tarpno

2

120.

Warszawska/Jaskółcza

2

121.

Warszawska/Krucza

2

122.

Warszawska/Miłoleśna

1

123.

Warszawska/Rydygiera

2

124.

Warszawska/Solanki

1

125.

Waryńskiego/Centrum Medyczne

1

126.

Waryńskiego/Czarna Droga

2

127.

Waryńskiego/Droga Graniczna

2

128.

Waryńskiego/Łukasiewicza

2

129.

Waryńskiego/Mierosławskiego

2

130.

Waryńskiego/Ruchniewicza

2

131.

Włodka

2

132.

Wybickiego

3

133.

Zakład Perfekta

1

134.

Zaleśna

1

135.

Zielona

3


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/35/11
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków na terenie miasta Grudziądza

§ 1. Ilekroć w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z przystanków jest mowa o :

1)"przystanku komunikacyjnym" - należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

2)"przewoźniku" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób;

3)operator publicznego transportu zbiorowego - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

§ 2. 1. Przewoźnik lub operator starający się o uzyskanie uzgodnienia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zobowiązany jest przedstawić schemat połączeń komunikacyjnych oraz zestawienie planowanych zatrzymań (projekt rozkładu jazdy) na wskazanych przystankach.

2. Prawo do korzystania z przystanków posiadają przewoźnicy i operator posiadający potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym na danej linii komunikacyjnej.

3. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przewozowych na danej linii, z jakiejkolwiek przyczyny, decydująca dla wymiaru opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest liczba zatrzymań do chwili zaprzestania świadczenia usług przewozowych na danej linii komunikacyjnej.

§ 3. Przewoźnik i operator zobowiązany jest do:

1)zatrzymywania się na przystankach komunikacyjnych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym oraz wysiadającym;

2)postoju pojazdów na przystankach komunikacyjnych na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

§ 4. 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.

2. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego przewoźnik i operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.

§ 5. Organizator publicznego transportu zbiorowego odpowiada za utrzymanie i umieszczanie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 marca 2011 r. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13) stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom. Źródłem finansowania tych zadań mają być opłaty za korzystanie z przystanków. Art.16 ust.5 wymienionej ustawy stanowi, iż stawka opłaty nie może być wyższa niż: 1) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym; 2) 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama