| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/169/11 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230)

uchwala się, co następuje

§ 1. W regulaminie korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/1117/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej, zmienionej uchwałą nr XI/109/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) kąpieli w urządzeniach międzywodzia.";

2) w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) międzywodzia.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany w regulaminie korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej w zakresie zakazu kąpieli w urządzeniach międzywodzia wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Wyspy Młyńskiej. Konstrukcja sztucznego cieku wodnego - międzywodzia o nieregularnym kształcie betonowego, śliskiego dna oraz małe prześwity pomiędzy lustrem wody a mostkami sprawia, że ewentualna kąpiel osób może doprowadzić do narażenia ich zdrowia lub nawet życia. Powyższa regulacja umożliwi służbom porządkowym ewentualne sankcjonowanie nieprzestrzegania przedmiotowego zakazu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »