| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/181/11 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2011r.

zniesienia formy ochrony przyrody z niektórych drzew z terenu Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157 poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody:

1) dwóch topól szarych o obwodach 378 cm i 340 cm, które lokalizowano, przy ul. Powstańców Bydgoszczy 1 w Bydgoszczy;

2) dwóch kasztanowców zwyczajnych o obwodach 395 cm i 299 cm, które rosły na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, na działce nr 97/3 obręb 97, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i działce nr 138, obręb 97, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy;

3) limby o obwodzie w pierśnicy 93 cm, limby dwuwierzchołkowej o obwodach w pierśnicy 66/63 cm oraz magnolii drzewiastej o obwodzie wierśnicy 107 cm, które rosły w Bydgoszczy na terenie Parku Kochanowskiego, na działce nr 1/3 obręb 166, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy;

4) ośmiu topoli czarnych o obwodach w pierśnicy od 265 do 500 cm, które rosły w pobliżu Starego Kanału na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do wiaduktu kolejowego przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy na działkach ewidencyjnych 15/3 i 38 obręb 64, na działkach nr 134 i 97 obręb 77 na działkach nr 30, 31/2 i 39/2 obręb 83, na działce nr 8 obręb 56, i nr 19 obręb 57 oraz nr 135/5 obręb 77stanowiących własność odpowiednio Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa;

5) jesionu wyniosłego o obwodzie w pierśnicy 340 cm, który rósł przed kościołem garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 4 na działce ewidencyjnej 37 obręb 148 w Bydgoszczy, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew o których mowa w §1 następuje z uwagi na utratę ich wartości przyrodniczych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

Zniesienie formy ochrony przyrody z drzew wymienionych w niniejszej uchwale, następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczych. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące danych drzew.

LP.

POMNIK PRZYRODY LOKALIZACJA

UZASADNIENIE

1.

2 topole szare
ul. Powstańców Bydgoszczy 1

W rozporządzeniu Wojewody Bydgoskiego nr 11/91 z dnia 1 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120), podano, że przy ul. Powstańców Bydgoszczy 1 rosną dwie okazałe topole szare. W Bydgoszczy nie ma ulicy o tej nazwie. Prawdopodobnie nastąpiła omyłka w druku. Ustalono, że na ul. Obrońców Bydgoszczy 1 kiedyś rosły okazałe topole. Z uwagi na to, że rosły w maksymalnej odległości 2,5m od budynku i stwarzały zagrożenie dla mienia zostały w 1998 r. usunięte.

2.

2 kasztanowce zwyczajne Wyspa Młyńska

W wyniku wichury, która miała miejsce w nocy z 22 na 23 lutego 2008 r. jeden kasztanowiec przewrócił się, drugi rozłamał się. Ustalono, że rozłamany kasztanowiec był wypróchniały w środku, a jedyny zachowany po wichurze konar poważnie naruszał statykę drzewa. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia został usunięty.

3.

2 limby
magnolia drzewiasta
Park im. J. Kochanowskiego

Po rozpoznaniu środowiskowym ustalono, że drzew tych nie ma na gruncie od długiego, trudnego do określenia czasu. Prawdopodobnie po całkowitym zaschnięciu zostały wycięte.

4.

8 topoli czarnych Park nad Starym Kanałem

Rozporządzeniem nt 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dn. 01.07.1991 r. w Parku nad Starym Kanałem ustanowiono pomnikiem przyrody 16 topoli czarnych. Z dwóch, które wywróciły się, zdjęto ochronę rozporządzeniem nr 15/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dn. 14.12. 2007 r. Obecnie na gruncie pozostało ich 6. 8 topoli nie stwierdzono w terenie. Na podstawie rozpoznania środowiskowego ustalono, że drzewa z powodu złego stanu sanitarnego i wieku łamały się, przewracały i ostatecznie zostały usunięte. Faktycznie, nie było to odnotowane w żadnej dokumentacji, a także nie udało się pozyskać informacji o konkretnych datach tych zdarzeń.

5.

Jesion wyniosły
ul. Bernardyńska

Złamał i przewrócił się 6 września 2004 r. Był w bardzo złym stanie sanitarnym. Większość pnia była pusta lub wypełniona próchnicą.

Projekt uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie znak WPN.623.16.2011.NG z dnia 17 maja 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »