| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI / 134 / 11 Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 R. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i m146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16. grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek udostępniane dla Operatora i Przewoźników, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4. Brak treści

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI / 134 / 11
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Włocławek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI / 134 / 11
Rady Miasta Włocławek
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Włocławek


Uzasadnienie

Celem niniejszej Uchwały jest wykonanie delegacji zawartej w art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13.) Przedstawiony projekt Uchwały zawiera wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Włocławek, które będą udostępnione Operatorowi i Przewoźnikom wykonującym przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. Przystankom wymienionym w wykazie nadano numery , które w sposób jednoznaczny identyfikują dany przystanek na terenie miasta. Uchwała określa warunki, jakie powinien spełnić Operator lub Przewoźnik, aby móc uzgodnić zasady korzystania z przystanków, a tym samym zawrzeć umowę na korzystanie z tych obiektów. Zasady określają również m.in. rodzaj przystanków i sposób naliczania opłat za korzystanie z tych obiektów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »