| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI / 135 / 11 Rady Miasta Włocławek

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 R. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i m146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz art. 16 ust.4, ust. 6, ust 7 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13).

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym zgodnie z planowym rozkładem jazdy.

§ 2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4. Brak treści

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Uzasadnienie

Celem niniejszych Uchwały jest wykonanie delegacji zawartej w art. 16 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13.) Projekt Uchwały zawiera stawkę opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. Stawka opłaty ma powszechne zastosowanie i została ustalona w sposób niedyskryminujący Operatora i Przewoźników. Wpływy uzyskane z tytułu opłat zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), będą stanowiły dochód własny Gminy Miasto Włocławek przeznaczony na bieżące utrzymanie przystanków, a także na budowy, przebudowy oraz remonty infrastruktury przystankowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »