reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 30 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Wąbrzeźnie i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty Powiatu Wąbrzeskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 705) tabela dodatków funkcyjnych określona w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko

Miesięczna kwota dodatku w

1.

dyrektor szkoły

do 16 oddziałów

500 - 1100

do 25 oddziałów

600 - 1200

26 i więcej oddziałów

700 - 1300

2.

dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

400 - 900

3.

dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

300 - 800

4.

dyrektor centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego

400 - 900

5.

wicedyrektor szkoły

200 - 600

6.

kierownik specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego

200 - 500

7.

kierownik szkolenia praktycznego

100 - 300

8.

kierownik internatu

200 - 400

9.

opiekun stażu

40

10.

wychowawca klasy

70

11.

kierownik sali gimnastycznej

200 - 400

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Puchała


Przewodniczący Rady


Adam Puchała


Uzasadnienie

W związku z uchwałą Nr V/32/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie zaistniała konieczność dokonania zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski, polegająca na uwzględnieniu stanowiska kierowniczego nowo utworzonej jednostki organizacyjnej, wymienionego w tabeli dodatków funkcyjnych, zawartej w § 5 ust. 5 regulaminu.

Podkreśla się, że obowiązujące kwoty dodatków funkcyjnych określone w § 5 ust. 5 regulaminu pozostają na dotychczasowym poziomie, a zmiana uchwały związana jest jedynie z utworzeniem stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, w miejsce dotychczas wymienionego stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy - Karta Nauczyciela powyższa zmiana została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama