reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 8 lipca 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zmianami z 2010r Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz.1323 i z 2011r Nr 64, poz.341) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej zmienia się w ten sposób że § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dla nieruchomości leżących na terenie Miasta i Gminy Mrocza, wprowadza się opłatę adiacencka w wysokości 20 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu".

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Romuald Rosiński


Uzasadnienie

Zgodnie z działem III rozdziałem 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wznoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Przepisy w/w rozdziału stosuje się także do użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Burmistrz może w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencka każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość procentowej stawki opłaty adiacenckiej zmienia się z uwagi na to iż, dotychczasowa wysokość opłaty nie pokrywała kosztów związanych z opracowaniem wyceny przez rzeczoznawcę i przygotowania dokumentów w tym zakresie. W związku z powyższym uchwałę niniejszą uważa się za zasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Romuald Rosiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama