| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1) ) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski:

1) Zespół Szkół Licealnych im. Leona Wyczółkowskiego ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo, w skład którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące;

2) Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo, w skład którego wchodzi:

a) Czteroletnie Technikum,

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

c) Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych;

3) Zespół Szkół ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo, w skład którego wchodzi:

a) Szkoła Podstawowa Nr 3,

b) Gimnazjum Nr 2,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,

d) Szkoła Przysposabiająca do Pracy;

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 13, 86-050 Solec Kujawski, w skład którego wchodzi:

a) Liceum Ogólnokształcące,

b) Czteroletnie Technikum,

c) Technikum Ekonomiczne,

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa;

5) Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie im. Bronisława Zamojdzina Karolewo, 86-022 Dobrcz, w skład którego wchodzi:

a) Technikum Rolnicze,

b) Technikum Architektury Krajobrazu,

c) Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,

d) Technikum Ekonomiczne,

e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 273/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty i mających siedzibę na obszarze danego powiatu w taki sposób, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na terenie powiatu realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Dotychczasowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego określała uchwała Nr 273/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego dnia 26 sierpnia 2010r. W związku z koniecznością aktualizacji planu sieci szkół zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, z 2003 r. Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 62 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009r. Nr 223 poz. 1458, Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1161, z 2005r. Nr 137 poz. 1304, Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, z 2006r. Nr 249, poz. 2104, Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, z 2007r. Nr 227 poz. 1658, Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1292, z 2008r. Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280, Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009r. Nr 145 poz. 917, Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 235 poz. 1618, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320 oraz z 2011r. Nr 106 poz. 622 i Nr 112 poz. 654

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »