| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art.10 ust.1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 590,00

c) powyżej 9 ton 801,00

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - o dwu osiach 1.388,00

b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - o dwu osiach 1.388,00

c) równej lub wyższej niż 14 tony, a mniejszej niż 15 ton - o dwu osiach 1.388,00

d) równej lub wyższej niż 15 ton o dwu osiach 1.388,00

e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - o trzech osiach 1.394,00

f) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - o trzech osiach 1.394,00

g) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - o trzech osiach 1.394,00

h) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton - o trzech osiach 1.394,00

i) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton - o trzech osiach 1.394,00

j) równej lub wyższej niż 25 ton o trzech osiach 1.394,00

k) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - o czterech osiach i więcej 1.400,00

l) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - o czterech osiach i więcej 1.400,00

ł) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - o czterech osiach i więcej 1.400,00

m) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - o czterech osiach i więcej 1.819,00

n) równej lub wyższej niż 31 ton - o czterech osiach i więcej 1.819,00

3) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne i równoważne:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - o dwu osiach 1.394,00

b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - o dwu osiach 1.394,00

c) równej lub wyższej niż 14 tony, a mniejszej niż 15 ton - o dwu osiach 1.394,00

d) równej lub wyższej niż 15 ton o dwu osiach 1.394,00

e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - o trzech osiach 1.734,00

f) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - o trzech osiach 1.734,00

g) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - o trzech osiach 1.734,00

h) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 ton - o trzech osiach 1.734,00

i) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 25 ton - o trzech osiach 1.734,00

j) równej lub wyższej niż 25 ton - o trzech osiach 1.734,00

k) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - o czterech osiach i więcej 1.819,00

l) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - o czterech osiach i więcej 1.819,00

ł) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - o czterech osiach i więcej 1.819,00

m) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - o czterech osiach i więcej 2.583,00

n) równej lub wyższej niż 31 ton - o czterech osiach i więcej 2.583,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 590,00

c) powyżej 9 ton 801,00

5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa), z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o dwu osiach 1.388,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - o dwu osiach 1.394,00

c) równej lub wyższej niż 25 tony, a mniejszej niż 31 ton - o dwu osiach 1.394,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton o dwu osiach 1.553,00

e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - o trzech osiach 1.400,00

f) równej lub wyższej niż 40 ton o trzech osiach 1.895,00

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub równoważne

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o dwu osiach 1.394,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - o dwu osiach 1.400,00

c) równej lub wyższej niż 25 tony, a mniejszej niż 31 ton - o dwu osiach 1.400,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton o dwu osiach 2.023,00

e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - o trzech osiach 1.895,00

f) równej lub wyższej niż 40 ton o trzech osiach 2.660,00

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 255,00

8) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o jednej osi 255,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - o jednej osi 261,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, - o jednej osi 352,00

d) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniejszej niż 28 ton - o dwu osiach 284,00

e) równej lub wyższej niż 28 tony, a mniejszej niż 33 tony - o dwu osiach 674,00

f) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - o dwu osiach 935,00

g) równej lub wyższej niż 38 ton, - o dwu osiach 1.264,00

h) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - o trzech osiach 745,00

i) równej lub wyższej niż 38 ton - o trzech osiach 1.036,00

9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o jednej osi 261,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - o jednej osi 352,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, - o jednej osi 617,00

d) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniejszej niż 28 ton - o dwu osiach 340,00

e) równej lub wyższej niż 28 tony, a mniejszej niż 33 tony - o dwu osiach 935,00

f) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - o dwu osiach 1.420,00

g) równej lub wyższej niż 38 ton, - o dwu osiach 1.870,00

h) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - o trzech osiach 1.036,00

i) równej lub wyższej niż 38 ton - o trzech osiach 1.409,00

10) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 284,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 340,00

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt.1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1975 rokiem stawki podatku zwiększono i określono w wysokościach:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 516,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 595,00

c) powyżej 9 ton 805,00

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 516,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 595,00

c) powyżej 9 ton 805,00

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 261,00

4) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 289,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 347,00

§ 3. Zarządza się pobór podatku od środków transportowych w kasie urzędu oraz na rachunek Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Brodnica Nr konta 5 8 9 4 8 4 1 1 5 0 0 0 1 0 0 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI / 182 / 2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r . w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Hartka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »