| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art.18a i 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psów w kwocie 20,00 zł od każdego posiadanego psa.

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, w kasie urzędu oraz na rachunek Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Nr konta 5 8 9 4 8 4 1 1 5 0 0 0 1 0 0 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1.

§ 4. Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały określa zasady ustalania poboru płatności, wyznacza inkasentów opłaty określonej w § 1 oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI / 179 / 2009 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Hartka

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »