| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI / 214 / 11 Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 678,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 1.138,00 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.357,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie do 14 ton włącznie

448,00 zł

678,00 zł

2 osie powyżej 14 ton

995,00 zł

1.466,00 zł

3 osie mniej niż 21 ton

678,00 zł

908,00 zł

3 osie 21 ton i powyżej

1.292,00 zł

1.805,00 zł

4 osie i więcej mniej niż 27 ton

908,00 zł

1.357,00 zł

4 osie i więcej 27 ton i powyżej

1.991,00 zł

2.768,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.587,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, Ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Do 31 ton włącznie - 2 osie

1.587,00 zł

1.880,00 zł

Do 40 ton włącznie - 3 osie

1.740,00 zł

1.970,00 zł

Powyżej 31 ton - 2 osie

1.805,00 zł

2.156,00 zł

Powyżej 40 ton - 3 osie

2.035,00 zł

2.790,00 zł

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.247,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie 1

788,00 zł

1.017,00 zł

do 36 ton włącznie 2 osie

1.127,00 zł

1.587,00 zł

do 36 ton włącznie 3 osie

1.247,00 zł

1.357,00 zł

b) powyżej 36 ton 1

1.783,00 zł

2.144,00 zł

powyżej 36 ton 2 osie

1.783,00 zł

2.144,00 zł

powyżej 36 ton 3 osie

1.368,00 zł

1.663,00 zł

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.423,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.860,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Traci moc uchwała nr 102/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 17 grudnia 2008 r. Nr 164, poz. 2627).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »