| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r

Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.1) ) oraz art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.2) )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. (Monitor Polski Nr 95 poz. 969 ) obniża się z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 66,76 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Witkowski

1) Zmiana tekstu jednolitego Ustawy Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz.1412, Nr 249 poz.1825, Nr 245 poz.1775, z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475

2) Zmiany tekstu jednolitego z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 18 poz.1111, Nr 223 poz.1458 , z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »