| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Lipno

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777/ oraz art.18a i art.19 pkt 1 lit. f Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016/

§ 1. Wprowadza się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 30 zł od jednego psa.

§ 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym.

§ 3. Terminem płatności opłaty od posiadania psów jest dzień 15 maja każdego roku kalendarzowego.

§ 4. Pobór opłaty od posiadania psów odbywać się będzie w kasie Urzędu Gminy Lipno lub na konto bankowe Urzędu Gminy Lipno.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXXIX/194/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »