| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/74 /2011 Rady Gminy Rogowo

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia na terenie Gminy Rogowo wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt, do kwoty 45,00 zł za 1 dt .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kawka


Uzasadnienie

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) ogłoszono, że średnia cena żyta za ww. okres wyniosła 74,18 zł za 1dt. Mając na celu dążenie do równomiernego obciążenia podatkami wszystkich mieszkańców Gminy Rogowo oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową rolników uznano za celowe i zasadne obniżyć ww. cenę żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2012 r. do kwoty 45,00 zł za 1 dt. Podjęcie niniejszej uchwały wydaje się w pełni uzasadnione.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 , Nr 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747 ; z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »