| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Waganiec

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887), w związku z art. 6 ust. 3, art. 6a ust.11 oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz.1775, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz.747; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.969) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Waganiec na 2012 rok do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

§ 2. 1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto Urzędu Gminy Waganiec.

2. Do poboru podatku ustala się inkasentów określonych uchwałą nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru wg. ustalonego harmonogramu.

§ 4. Określa się wzór formularza "informacja w sprawie podatku rolnego" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór formularza "deklaracja na podatek rolny" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wzory formularzy stanowiących załączniki do składanych informacji i deklaracji:

1. załącznik oznaczony ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych,

2. załącznik oznaczony ZR-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/64/11
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

DR-1 deklaracja rolny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/64/11
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

IR-1 inf.rolny2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/64/11
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZR-1-A Rolny 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/64/11
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

ZR-1B rolny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »