| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Grudziądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825 Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969)

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Grudziądz za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74, 18 zł za 1 dt. do kwoty 60,00 zł. za 1 dt.

§ 2. Podatek rolny należy wpłacać na rachunek bankowy dochodów budżetowych Urzędu Gminy Grudziądz w terminach płatności ustalonych ustawowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »