| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Brzozie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia zasad polityki czynszowej


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala:
§ 1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 2. 1. Stawką czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zwaną stawką bazową ustala Wójt Gminy.
2. Stawka bazowa o której mowa w ust. 1 dla umów najmu lokali mieszkalnych zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie może być niższa niż 1,5% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.
§ 3. 1. Stawką bazową czynszu obniża się zgodnie z czynnikami określonymi w załączniku do uchwały.
2. Maksymalna obniżka stawki bazowej nie może przekroczyć 30%.
§ 4. 1. Podwyżki stawki czynszu nie mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Minimalny wzrost stawek czynszu w skali roku ustala się na poziomie 10%.
§ 5. Czynsz najmu płatny jest do końca miesiąca kalendarzowego , za który został naliczony.
§ 6. Najemcy lokali zobowiązani są do płacenia innych niż czynsz opłat takich jak: za dostarczone ciepło w centralnym ogrzewaniu, za wodę, za wywóz nieczystości stałych i płynnych.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzozie: Nr VI/37/95 z dnia 4 lutego 1995 r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Brzozie
z dnia 26 października 2011 r.
1. Stawka bazowa obejmuje lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania , instalację ciepłej wody, łazienkę lub WC ze źródłem ciepła z kotłami osiedlowej lub innej zewnętrznej .
2. Od stawki bazowej określonej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy należy stosować czynniki obniżające:
1) lokal bez instalacji centralnego ogrzewania -10%
2) lokal bez instalacji wodociągowej -10%
3) brak WC w lokalu -5%
4) brak wydzielonej łazienki w lokalu -5%
5) lokal ze wspólną używalnością pomieszczeń sanitarnych(WC,łazienka) -5%
6) lokal bez instalacji kanalizacyjnej -5%
7) brak piwnicy lub innego pomieszczenia służącego na te cele -5%
UZASADNIENIE
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz 266) gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. Na dzień dzisiejszy zasób mieszkaniowy Gminy Brzozie to jeden zaledwie lokal mieszkalny. W aktualnej sytuacji gospodarczo- finansowej nie stać gminy na budowę mieszkań komunalnych- Gmina Brzozie jest i będzie przez najbliższe lata w programie naprawczym.
Ustawodawca w art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy zobowiązuje gminy do uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i wymienia co winien program oraz zasady obejmować i określać.
W sytuacji Gminy Brzozie, która dysponuje jednym, wynajętym już lokalem mieszkalnym (i to w szkole) i w perspektywie nie ma możliwości utworzenia rzeczywistego zasobu mieszkaniowego, uchwalanie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, oraz uchwalenie zasad wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy byłoby pustym przez lata nie wykonywanym aktem prawa miejscowego.
Mając jednak na uwadze to, że stawki czynszu jakie obowiązywały w jednym lokalu są stawkami symbolicznymi czas na ich urealnienie i dlatego też należało podjąć uchwałę określającą zasady polityki czynszowej.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Leśniewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »