| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Brzozie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia zasad polityki czynszowej


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala:
§ 1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 2. 1. Stawką czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zwaną stawką bazową ustala Wójt Gminy.
2. Stawka bazowa o której mowa w ust. 1 dla umów najmu lokali mieszkalnych zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie może być niższa niż 1,5% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.
§ 3. 1. Stawką bazową czynszu obniża się zgodnie z czynnikami określonymi w załączniku do uchwały.
2. Maksymalna obniżka stawki bazowej nie może przekroczyć 30%.
§ 4. 1. Podwyżki stawki czynszu nie mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Minimalny wzrost stawek czynszu w skali roku ustala się na poziomie 10%.
§ 5. Czynsz najmu płatny jest do końca miesiąca kalendarzowego , za który został naliczony.
§ 6. Najemcy lokali zobowiązani są do płacenia innych niż czynsz opłat takich jak: za dostarczone ciepło w centralnym ogrzewaniu, za wodę, za wywóz nieczystości stałych i płynnych.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzozie: Nr VI/37/95 z dnia 4 lutego 1995 r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Brzozie
z dnia 26 października 2011 r.
1. Stawka bazowa obejmuje lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania , instalację ciepłej wody, łazienkę lub WC ze źródłem ciepła z kotłami osiedlowej lub innej zewnętrznej .
2. Od stawki bazowej określonej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy należy stosować czynniki obniżające:
1) lokal bez instalacji centralnego ogrzewania -10%
2) lokal bez instalacji wodociągowej -10%
3) brak WC w lokalu -5%
4) brak wydzielonej łazienki w lokalu -5%
5) lokal ze wspólną używalnością pomieszczeń sanitarnych(WC,łazienka) -5%
6) lokal bez instalacji kanalizacyjnej -5%
7) brak piwnicy lub innego pomieszczenia służącego na te cele -5%
UZASADNIENIE
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz 266) gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. Na dzień dzisiejszy zasób mieszkaniowy Gminy Brzozie to jeden zaledwie lokal mieszkalny. W aktualnej sytuacji gospodarczo- finansowej nie stać gminy na budowę mieszkań komunalnych- Gmina Brzozie jest i będzie przez najbliższe lata w programie naprawczym.
Ustawodawca w art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy zobowiązuje gminy do uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i wymienia co winien program oraz zasady obejmować i określać.
W sytuacji Gminy Brzozie, która dysponuje jednym, wynajętym już lokalem mieszkalnym (i to w szkole) i w perspektywie nie ma możliwości utworzenia rzeczywistego zasobu mieszkaniowego, uchwalanie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, oraz uchwalenie zasad wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy byłoby pustym przez lata nie wykonywanym aktem prawa miejscowego.
Mając jednak na uwadze to, że stawki czynszu jakie obowiązywały w jednym lokalu są stawkami symbolicznymi czas na ich urealnienie i dlatego też należało podjąć uchwałę określającą zasady polityki czynszowej.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Leśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chrzanowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu w ING Lease.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »