| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 18 października 2011r.

do Porozumienia w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej

zawartego w dniu 21 września 2009 r. pomiędzy:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy reprezentowaną przez:

Pana Marka Kowalczyka - Dyrektora Oddziału

Pana Zdzisława Glonka - Zastępcę Dyrektora Oddziału

zwaną dalej GDDKiA O/Bydgoszcz

a

Miastem Inowrocław reprezentowanym przez:

Pana Ryszarda Brejzę - Prezydenta Miasta

zwanym dalej Miastem Inowrocław

przy kontrasygncie Skarbnika Miasta Inowrocławia - Pani Grażyny Filipiak

Celem uporządkowania zasad współpracy między stronami w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisu art. 20 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wprowadzającą między innymi zmiany ustawy określonej w § 7 Porozumienia, strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. W tytule porozumienia zwrot "infrastruktury drogowej" zastępuje się zwrotem "infrastruktury komunikacyjnej".

2. W § 1 porozumienia:

1) w ust. 1, po wyrazach "na terenie Miasta Inowrocławia" dodaje się wyrazy "wraz z przystankami autobusowymi";

2) w ust. 2 po wyrazach: "zawieranych umów cywilnoprawnych" dodaje się wyrazy: "w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie stawki opłat za korzystanie z tych przystanków";

3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Czynności określone w ust. 2 Miasto Inowrocław wykonuje w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) i wydanych na tej podstawie przez Miasto Inowrocław aktach prawa lokalnego, z przeznaczeniem pozyskanych środków na utrzymanie oraz sprzątanie przystanków komunikacyjnych".

3. W § 5 ust. 2 porozumienia po zapisie "§ 3 ust. 1 i 2" dodaje się zwrot "oraz § 1 ust. 3".

§ 2. 1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 3. 1. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dyrektor GDDKiA O/Bydgoszcz


Marek Kowalczyk


Z-ca Dyrektora GDDKiA O/Bydgoszcz


Zdzisław Glonek

Prezydent Miasta Inowrocławia


Ryszard Brejza


Skarbnik Miasta Inowrocławia


Grażyna Filipiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »