| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Brodnickiego

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:

Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta - Jędrzej Tomella
a
Powiatem Toruńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Toruniu, w imieniu którego działają:
1. Starosta Toruński - Mirosław Graczyk
2. Wicestarosta - Dariusz Meller
Strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Zapewniając realizację programów nauczania wynikających z podstaw programowych kształcenia w zawodach, Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjmuje do realizacji zadanie polegające na teoretycznym dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników na turnusie 4-ro tygodniowym I, II, III stopnia w roku szkolnym 2011/2012.

§ 2. Zadanie określone w § 1 realizowane będzie przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica.

§ 3. 1. Strony porozumienia ustalają koszt kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za 4-tygodniowy turnus.

2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna lista uczestników turnusu.

3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001 5979 0001.

4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na szkolenie w następnym turnusie.

§ 4. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 3 października 2011 r.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.Starosta Toruński Mirosław Graczyk
Wicestarosta Toruński Dariusz MellerSkarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - DrążelaStarosta Piotr Boiński
Wicestrosta Jędrzej Tomella
Skarbnik Powiatu Aleksandra Sternicka - Rafało

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »