| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574 z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323 z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz.246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz.1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321 / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym /M.P. Nr 82, poz. 830/.

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/74/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2012r

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.


Uzasadnienie

Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./ nakłada na rady powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wysokość opłat ustala się biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. W art. 130 a ust. 6 w/w ustawy określona została maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat stanowiących przedmiot uchwały rady. Zgodnie z art. 130 a ust. 6c, na rok 2012 maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. /M.P. Nr 82, poz. 830/. Wzrost stawek maksymalnych określonych w tym Obwieszczeniu na 2012r. uwzględnia wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku 2011r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /art. 130a ust. 6b/. Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w Obwieszczeniu Rada Powiatu określa stawki opłat w wysokości określonej w załączniku do uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr XV/90/2011
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 listopada 2011 r.

1. Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

Rodzaj pojazdu

opłata z zł.

rower lub motorower

105

motocykl

209

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

459

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

574

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

813

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.199

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.459

2. Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.

Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

16

motocykl

23

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

35

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

47

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

68

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

126

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

188

3. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą:

I.W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji jego usunięcia, przed dojazdem do miejsca zdarzenia i załadowaniem pojazdu

Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

80

motocykl

100

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

246

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

300

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

300

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

500

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »