| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Rogóźno

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 142, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620).

Rada Gminy uchwla, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 "Deklaracja na podatek od nieruchomości" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 2 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Hoffmann

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »