| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Toruniu zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Łasin w okręgu wyborczym Nr 11 dla wyboru jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w 1, wyznacza się na niedzielę 29 kwietnia 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Miasta i Gminy Łasin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda


Zbigniew Ostrowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2012
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 17 lutego 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 29 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin

do 10 marca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasinie,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Toruniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 12 marca 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasinie

do 15 marca 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Toruniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasinie

do 30 marca 2012 r.
do godz. 24 00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasinie list kandydatów na radnego

do 6 kwietnia 2012 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 8 kwietnia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 14 kwietnia 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 15 kwietnia 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin

do 19 kwietnia 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

27 kwietnia 2012 r.
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

do 28 kwietnia 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

29 kwietnia 2012 r. godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie

Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »