| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zm. Nr 85, poz.727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008r.: Nr 118, poz.745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316, 1318 i 1320, z 2009 r Nr 18, poz. 987, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Stawka opłaty prolongacyjnej nie może przekroczyć 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki opłaty odsetek za zwłokę.

Spełniając treść ustawy uchwałę uważa się za zasadną.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »