| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.93.2012 Rady Gminy Kowal

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kowal Nr III/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno - spożywczą

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Kowal uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/18/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowal.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kowalu. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Rady Gminy Kowal Nr III/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku wprowadzono zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw związanych z branżą rolno - spożywczą pod rządem ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.). Wyżej wymieniona ustawa została uchylona przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Wobec regulacji zawartych w tejże ustawie utrzymywanie w mocy uchwały Rady Gminy Kowal Nr III/18/2002 jest niezasadne, a jej stosowanie nastręcza trudności. Ponadto uchwała ta nie stymuluje w żaden sposób rozwoju Gminy Kowal. Beneficjentem pomocy na podstawie tejże uchwały było jedno przedsiębiorstwo. Wynika to przede wszystkim z ograniczenia zwolnienia podatkowego do wąskiej kategorii podmiotów, tj. przedsiębiorstw związanych z branżą rolno - spożywczą. Analizując sytuację w kraju i regionie należałoby określić nowe zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości, nie ograniczając jej do jednej branży i stosując się do przepisów ww ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Z tego względu za uzasadnione należy uznać uchylenie ww uchwały i przystąpienie do opracowania nowej uchwały, dostosowanej do aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Kowal


Edward Dominikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »