| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/259/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu i zmiany jego aktu założycielskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ), art. 58 ust. 1, 2 i 6 w zw. z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się nazwę Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29, na Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29.

§ 2. W zakresie wynikającym z § 1 zmianie ulega akt założycielski szkoły, o której mowa w ust. 1, założonej uchwałą nr VI/62/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2000 r. Nr 87, poz. 708, z późn. zm. 4) ) w ten sposób, że z dniem 1 września 2012 r. nazwę szkoły zmienia się na: Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/259/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 marca 2012 r.

Na podstawie art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ lub osoba, o której mowa w art. 5 ust. 2, czyli jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub osoba fizyczna zakładając szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.

Utworzenie oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu stanowi poszerzenie oferty kształcenia dwujęzycznego dla absolwentów szkół podstawowych w Inowrocławiu i jest kontynuacją wielu dotychczasowych działań szkoły związanych z kształceniem językowym. Uczniowie klas dwujęzycznych realizować będą rozszerzony program nauki języka angielskiego poszerzony o elementy literatury, historii i zagadnień współczesnego życia, dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do dalszego kształcenia w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych. Nauczanie bilingwalne obejmuje również inne przedmioty nauczane w szkole. Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą i warunkami lokalowymi - posiada specjalnie wyposażoną pracownię językową. Nauczanie dwujęzyczne jest elementem wspierającym udział młodzieży w międzynarodowych projektach i programach takich jak np. e-Twinning i Comenius. W oddziałach dwujęzycznych nauczanie prowadzone będzie w dwóch językach: polskim i angielskim.

W związku ze złożeniem wspólnego wniosku przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 na Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 i spełnieniem wymogów ustawowych, wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222.

4) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 52, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 55, poz. 946

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »