| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 17 maja 2012r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następującą sieć prowadzonych przez Gminę Dąbrowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Przedszkole w Dąbrowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie,

2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szczepanowie.

2. Określa się następujące granice obwodów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa:

1) Przedszkole w Dąbrowie: obejmuje teren całej Gminy Dąbrowa,

2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szczepanowie obejmuje miejscowości: Szczepanowo, Szczepankowo, Słaboszewko, Mokre.

3. W oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku 5 i 6 lat, które są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 2. 1. 1 Ustala się następującą sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa:

1) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie wchodząca w skład Zespół Szkół w Dąbrowie,

2) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie,

3) Gimnazjum w Dąbrowie wchodzące w Skład Zespołu Szkół w Dąbrowie,

2. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa:

1) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie obejmuje miejscowości: Dąbrowa, Parlin, Parlinek, Sucharzewo, Sędowo, Mierucin, Mierucinek, Słaboszewo, Krzekotowo, Białe Błota,

2) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie obejmuje miejscowości: Szczepanowo, Szczepankowo, Słaboszewko, Mokre.

3) Gimnazjum w Dąbrowie: cały teren Gminy Dąbrowa.

§ 3. Statuty szkół, określające organizację pracy szkoły, należy dostosować do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 5. Tracą moc: Uchwała Nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2005r. Nr 98 , poz. 1764 ), uchwała Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Szczepanowie oraz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2009r. Nr 64, poz. 1270) oraz § 3 uchwały Nr XIII/66/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie Utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2004r. Nr 45/2004, poz. 745).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2012 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy w Dąbrowie

/Emilia Żmudzińska/


Uzasadnienie

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Parlinie oraz Filii Szkoły Podstawowej w Słaboszewie sieć prowadzonych przez Gminę Dąbrowa szkół ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) organem właściwym do jej ustalenia jest Rada Gminy. Wobec powyższego podjęcie mniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca

Rady Gminy w Dąbrowie

/Emilia Żmudzińska/

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »