| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/73/12 Rady Gminy Boniewo

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 277, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Boniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg , dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione

w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 metra kwadratowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

a) do 50 % szerokości 4 zł;

b) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 8 zł;

c) chodników, poboczy, placów zatok postojowych, ścieżek rowerowych ,

dróg gruntowych 2 zł .

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny, jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 metr kwadratowy stosuje się stawki opłat takie jak zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego.

4. Powyższe stawki opłat dotyczą również zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach, o których mowa w paragrafie 1 pkt 4.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami gminnymi lub

potrzebami ruchu drogowego ustala się roczne stawki opłat za 1 metr kwadratowy pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:

a) w obszarze zabudowanym 100 zł.

b) poza obszarem zabudowanym 50 zł.

2. Za umieszczenie urządzeń, o których mowa w ust. 1 paragrafie 3 przez okres krótszy niż rok, opłata obliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Paragraf 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami gminnymi lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 metra kwadratowego pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu w wysokości 1 zł;

2. Za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 metra kwadratowego powierzchni.

a) reklamy o powierzchni nie przekraczającej 1 metra kwadratowego 1 zł,

b) reklamy o powierzchni powyżej 1 metra kwadratowego 1,5 zł.

3. Do zajęć, o których mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio paragraf 2

ust. 2 i 3.

§ 5. Zarządca drogi wydając pozwolenie na zajęcie pasa drogowego pod zieleń

i uprawy rolne może zwolnić wnioskodawcę z opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Jarosław Gazda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »