| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/127/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

z dnia 15 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych z tytułu osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawodnicy w sportach olimpijskich osiągający wysokie wyniki sportowe, członkowie klubów sportowych z siedzibą na terenie gminy, zrzeszonych w polskich związkach sportowych mogą otrzymywać stypendium finansowane ze środków budżetu gminy.

2. Poprzez wysoki wynik sportowy będący podstawą do przyznawania stypendium należy rozumieć:

1) powołanie w skład kadry narodowej w każdej z kategorii wiekowych,

2) udział w reprezentowaniu kraju w zawodach międzynarodowych,

3) osiągnięcie indywidualnie we współzawodnictwie krajowym miejsca od 1 do 3 w mistrzostwach polski niezależnie od kategorii wiekowej,

4) osiągnięcie indywidualne inne niż w pktach 1 - 3, jeśli właściwa Komisja Rady Miejskiej uzna je za spełnienie kryterium wysokiego wyniku sportowego.

3. Ze wspomagania stypendialnego wyklucza się zawodników - członków profesjonalnych klubów funkcjonujących w formie spółek sportowych.

§ 2. Stypendium miesięczne stanowi kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za prace, obowiązującemu w roku osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku i jest przyznawane:

1) w 50 % zawodnikom o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały, na czas powołania w skład kadry narodowej

2) w 40% zawodnikom o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały, każdorazowo po fakcie, na okres roku,

3) w 30% zawodnikom o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały, każdorazowo po spełnieniu kryterium, na okres roku,

4) w przypadku określonym w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały w wysokości i na okres uznanych za właściwe przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego po zasięgnięciu w tym względzie opinii właściwej komisji Rady Miejskiej,

§ 3. 1. Decyzją Burmistrza wstrzymuje się wypłatę stypendium czasowo lub trwale w przypadkach:

a) stwierdzenia stosowania przez zawodnika niedozwolonego dopingu, po uzyskaniu oficjalnego potwierdzenia służb antydopingowych,

b) powzięcia wiadomości o fakcie zachowań niegodnych sportowca, po wysłuchaniu wyjaśnień zawodnika,

c) niedostatecznych wyników w nauce, w przypadku zawodników objętych obowiązkiem szkolnym,

d) zawieszenia w prawach zawodnika przez statutowy organ klubu lub związku sportowego,

e) zaprzestania uprawiania sportu wyczynowego przez zawodnika.

2. Burmistrz podejmuje decyzje o sposobie wstrzymania wypłaty stypendium jednoosobowo, po zasięgnięciu opinii zarządu macierzystego klubu sportowego.

§ 4. 1. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego uprawnia się zarząd właściwego klubu sportowego, zainteresowanego zawodnika oraz jego trenera.

2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wynikające z przepisu niniejszej uchwały, komunikaty polskiego związku sportowego potwierdzające powołania lub osiągnięte indywidualne wyniki zawodnika oraz oświadczenie zarządu klubu sportowego o braku przeciwwskazań wynikających z zapisu § 3 ust. 1 lit. b) i c)

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od daty jego złożenia chyba, ze jego realizacja wymaga działań wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 5 lub w § 2 pkt 5 uchwały

4. Stypendium wypłaca się w kasie Urzędu Miejskiego od miesiąca następującego po dacie rozpatrzenia wniosku począwszy, albo po dacie dokonania zmian w budżecie gminy, jeśli będą w tym celu konieczne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


mgr Marek Golasiński


Uzasadnienie

W związku z przypadkami osiągania wysokich wyników sportowych przez sportowców - mieszkańców gminy występuje konieczność wspierania finansowo dalszego rozwoju ich karier sportowych. Taką możliwość wsparcia środkami publicznymi stwarza Ustawa z 25 czerwca 2010r. o sporcie pod warunkiem doprecyzowania zasad uchwałą Rady Miejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »