| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 273/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy zarządza się, co następuje:

§ 1 Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4 dla wyboru jednego radnego.

§ 2 Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 23 września 2012 r.

§ 3 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Pakość.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes


Załącznik do zarządzenia Nr 273/2012

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 12 lipca 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 25 lipca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości

do 4 sierpnia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Pakości, informacji o okręgu wyborczym Nr 4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 6 sierpnia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości

do 9 sierpnia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości

do 24 sierpnia 2012 r.

do godz. 24 00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości list kandydatów na radnego

do 31 sierpnia 2012 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Pakości kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Pakości numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 2 września 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Pakości, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 6 (część) oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 8 września 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 9 września 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Pakości obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Pakości

do 13 września 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

21 września 2012 r.

o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

22 września 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

23 września 2012 r.

godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie

Uwaga :

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »