| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały XLVIII/1565/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 roku zmieniającej uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1488, z 2005r. Nr 2, poz. 39, z 2010r. Nr 99, poz. 1255), wprowadza się następujące zmiany:

1) Gimnazjum nr 12 w Bydgoszczy ul. Hutnicza 89 Dodaje się ulice:

" - Nowotoruńska od 101 do końca - od 102 do końca,

- Mokra,

- Sporna. " ;

2) Wykreśla się punkt oznaczony: Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5

3) Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy ul. Bohaterów Kragujewca 10 Dodaje się ulice:

" - 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej,

- 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej,

- Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej,

- Generalska,

- Henryka Hubala-Dobrzańskiego,

- Kliniczna,

- Kombatantów,

- Wojska Polskiego od 12 do końca. " ;

4) Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Westerplatte 2 Dodaje się ulice:

" - Architektów,

- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- Betoniarzy,

- Cienista,

- Ciesielska,

- Częstochowska,

- Dekarzy,

- Filmowa,

- Kapuściska,

- Kazimierza Wielkiego,

- Laboratoryjna,

- Ignacego Łukasiewicza,

- Monterów,

- Murarzy,

- Nastrojowa,

- Stanisława Noakowskiego,

- Nowotoruńska od 1 do 99 - od 2 do 100,

- Planu 6-letniego,

- Radosna,

- Sandomierska,

- Smętna,

- Stolarska,

- Techników,

- Toruńska od 90 do 284 - od 61 do 145A,

- Wojska Polskiego od 13 do końca,

- Zachemowska. " .

§ 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

W związku z likwidacją Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy, przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5 zaistniała konieczność dokonania zmian w sieci gimnazjów oraz granicach obwodów na terenie Miasta Bydgoszczy. Obwód dotychczasowego Gimnazjum nr 13 został podzielony pomiędzy Gimnazjum nr 12 w Bydgoszczy, ul. Hutnicza 89,Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Kragujewca 10 oraz Gimnazjum nr 56,ul. Bohaterów Westerplatte 2.

Podjęcie powyższej uchwały nie spowoduje skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »