| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały XLVIII/1565/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 roku zmieniającej uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1488, z 2005r. Nr 2, poz. 39, z 2010r. Nr 99, poz. 1255), wprowadza się następujące zmiany:

1) Gimnazjum nr 12 w Bydgoszczy ul. Hutnicza 89 Dodaje się ulice:

" - Nowotoruńska od 101 do końca - od 102 do końca,

- Mokra,

- Sporna. " ;

2) Wykreśla się punkt oznaczony: Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5

3) Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy ul. Bohaterów Kragujewca 10 Dodaje się ulice:

" - 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej,

- 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej,

- Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej,

- Generalska,

- Henryka Hubala-Dobrzańskiego,

- Kliniczna,

- Kombatantów,

- Wojska Polskiego od 12 do końca. " ;

4) Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Westerplatte 2 Dodaje się ulice:

" - Architektów,

- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- Betoniarzy,

- Cienista,

- Ciesielska,

- Częstochowska,

- Dekarzy,

- Filmowa,

- Kapuściska,

- Kazimierza Wielkiego,

- Laboratoryjna,

- Ignacego Łukasiewicza,

- Monterów,

- Murarzy,

- Nastrojowa,

- Stanisława Noakowskiego,

- Nowotoruńska od 1 do 99 - od 2 do 100,

- Planu 6-letniego,

- Radosna,

- Sandomierska,

- Smętna,

- Stolarska,

- Techników,

- Toruńska od 90 do 284 - od 61 do 145A,

- Wojska Polskiego od 13 do końca,

- Zachemowska. " .

§ 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

W związku z likwidacją Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy, przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5 zaistniała konieczność dokonania zmian w sieci gimnazjów oraz granicach obwodów na terenie Miasta Bydgoszczy. Obwód dotychczasowego Gimnazjum nr 13 został podzielony pomiędzy Gimnazjum nr 12 w Bydgoszczy, ul. Hutnicza 89,Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Kragujewca 10 oraz Gimnazjum nr 56,ul. Bohaterów Westerplatte 2.

Podjęcie powyższej uchwały nie spowoduje skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »