| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie

Na podstawie 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1-3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się w miejscowości Myśliwiec filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

§ 2. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie nadanym uchwałą Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia bibliotek i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 102, poz. 1566) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Biblioteki filialne używają pieczęci wg wzorów jak w ust. 1 z dopiskiem: - filia
w Myśliwcu, filia w Orzechowie, filia w Ryńsku, filia w Wałyczu " ;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

" § 11. Filiami biblioteki są filie w Myśliwcu, Orzechowie, Ryńsku i Wałyczu. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad filiami sprawuje kierownik " .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piątkowski


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach tworzy się na terenie Gminy Wąbrzeźno czwartą filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.

Zwiększenie sieci bibliotek na terenie Gminy Wąbrzeźno ma na celu ułatwienie dostępu do książek i efektywniejszą realizację zadania upowszechniania czytelnictwa.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »