| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016 oraz Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 102 poz. 588, Nr 147 poz. 881 i Nr 149 poz. 889), na wniosek Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim dokonuje się podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w poszczególnych sołectwach.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak


Załącznik
do uchwały Nr XVIII/139 /2012
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - Kodeks wyborczy zostały wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 w/w ustawy podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy.

Projekt podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w w/w ustawie, a obowiązek jego opracowania wynika wprost z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) liczba radnych wynosi 15. W związku z tym należy utworzyć 15 okręgów wyborczych.

Dokonanie podziału na okręgi następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa, która dla gminy Kamień Krajeński wynosi 476,13 . Liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 7.142 . Dopuszczalna liczba mieszkańców okręgu wynosi od 238,07 do 714,20 .

Liczbę mieszkańców w 15 okręgach przedstawia poniższa tabela.

Numer okręgu wyborczego

Nazwa jednostki pomocniczej

Liczba mieszkańców jednostki pomocniczej

Obszar części jednostki pomocniczej

Liczba mieszkańców okręgu

1

Miasto
Kamień Krajeński

2.377

ulica Henryka Sienkiewicza

454


2

ulice : Dworcowa, Dworzec, Podgórna, Poległych w Radzimiu, Przemysłowa

4863

ulice : Brzozowa, Chojnicka, Długa, Janusza Kusocińskiego, Jesionowa, Jeziorna, Klonowa, Leśna, Modrzewiowa, Sielankowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Świerkowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa

513


4

ulice : Adama Mickiewicza, Główna, Młyńska, Ogrodowa, Ojca Kolbego, Plac Odrodzenia, Plac Szkolny, Ratuszowa

4755

ulice : 14 Lutego, Franciszka Rogali, Jana Matejki, Jana Pawła II, Krótka, Polna, Przesmyk, Przykop, Sępoleńska, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Wyszyńskiego, Strzelecka, Topolowa, Wincentego Witosa

449


6

Dąbrowa

227

458

Witkowo

231

7

Niwy

152

539

Orzełek

387

8


Płocicz


792

część: wieś (od nr 2 do nr 64) wraz z blokami (od nr 185 wzwyż)

387

9

część: wybudowania (od nr 65A do
nr 184)

405

10

Mała Cerkwica

422

422

11

Duża Cerkwica

378

656

Radzim

278

12Dąbrówka730

część - ulice : Cerkwicka, Główna, Kościelna, Na poletka, Parkowa, Przymuszewska, Spokojna, Szkolna

337

13

część - ulice : Leśna, Spacerowa

393

14

Jerzmionki

112

543

Nowa Wieś

58

Obkas

373

15

Zamarte

625

625

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »